უსაფრთხოების სექტორში მომსახურე პერსონალის ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის გაუმჯობესება და  ფსიქოლოგიური მედეგობისათვის საჭირო უნარების განვითარება.


ონლაინ რეჟიმში მიმდინარე ინტერაქციული ვიდეო ლექციები და სემინარები ჯგუფური სამუშაოებით და პრეზენტაციებით. კურსის მასალები აიტვირთება ელექტრონულ პლატფორმაზე შემდგომი წვდომის ან ჩამოტვირთვის შესაძლებლობით.